Politică de confidențialitate

I. Dispoziții de bază.

1. Operatorul de date cu caracter personal în conformitate cu articolul 4, punctul 7 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare „GDPR„) este AUTOTECH24 SK Ltd., cu numărul de înregistrare 09105638, cu sediul social la Zbraslavská 12/11, 159 00 Praga 5 (denumit în continuare „controler„).

2. Datele de contact ale administratorului sunt

Adresa: Strupčice 160, 431 14 Strupčice

Email: eshop@autotech24.cz

Telefon: +420 721 187 187 187

3. Date cu caracter personal înseamnă orice informație despre o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană fizică care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator de rețea sau la unul sau mai multe elemente specifice ale identității fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale a persoanei fizice respective.

4. Operatorul a numit un responsabil cu protecția datelor. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor sunt: dpo@autotech24.cz

II. Sursele și categoriile de date cu caracter personal prelucrate.

1. Operatorul prelucrează datele cu caracter personal pe care i le-ați furnizat sau datele cu caracter personal pe care operatorul le-a obținut ca urmare a îndeplinirii comenzii dumneavoastră.

2. Operatorul prelucrează datele dumneavoastră de identificare, de contact și datele necesare pentru executarea contractului.

III. Bazele juridice și scopul prelucrării datelor cu caracter personal

1. Motivul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este

 • executarea unui contract între dvs. și operator în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR,
 • interesul legitim al operatorului în furnizarea de marketing direct (în special pentru trimiterea de comunicări comerciale și buletine informative) în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR,
 • .

 • Consimțământul dvs. pentru prelucrarea în scopul furnizării de marketing direct (în special pentru trimiterea de comunicări comerciale și buletine informative) în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR, coroborat cu secțiunea 7 alineatul (2) din Legea nr. 480/2004 privind anumite servicii ale societății informaționale, în cazul în care nu a fost plasată nicio comandă de bunuri sau servicii.
 • .

2. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este

 • prelucrarea comenzii dumneavoastră și exercitarea drepturilor și obligațiilor care decurg din relația contractuală dintre dumneavoastră și operator; la plasarea unei comenzi, sunt solicitate date cu caracter personal care sunt necesare pentru procesarea cu succes a comenzii (nume și adresă, contact), furnizarea datelor cu caracter personal este o cerință necesară pentru încheierea și executarea contractului, fără furnizarea datelor cu caracter personal, contractul nu poate fi încheiat sau executat de către operator,
 • .

 • trimiterea de comunicări comerciale și alte activități de marketing.

3. Nu există un proces decizional individual automat din partea operatorului în sensul articolului 22 din RGPD. v-ați dat consimțământul explicit pentru o astfel de prelucrare.

IV. Perioada de păstrare a datelor

1. Operatorul păstrează datele cu caracter personal

 • pentru perioada de timp necesară pentru exercitarea drepturilor și obligațiilor care decurg din relația contractuală dintre dumneavoastră și operator și pentru exercitarea creanțelor care decurg din această relație contractuală (pentru o perioadă de 15 ani de la încetarea relației contractuale).
 • .

 • pentru perioada până la retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing, până la un maxim de 5 ani dacă datele cu caracter personal sunt prelucrate pe baza consimțământului.
 • .

2. După expirarea perioadei de păstrare, operatorul șterge datele cu caracter personal.

V. Recipienții de date cu caracter personal (subcontractanți ai operatorului).

1. Destinatarii datelor cu caracter personal sunt persoanele

 • implicate în livrarea de bunuri/servicii/executarea plăților în cadrul unui contract,
 • .

 • furnizarea de servicii de operare a magazinului electronic (Shoptet) și alte servicii în legătură cu operarea magazinului electronic,
 • furnizarea de servicii de marketing.

2. Operatorul nu intenționează să transfere date cu caracter personal către o țară terță (către o țară din afara UE) sau către o organizație internațională. Destinatarii datelor cu caracter personal din țări terțe sunt furnizorii de servicii de corespondență/servicii cloud.

VI. Drepturile dumneavoastră.

1. În condițiile prevăzute de GDPR, aveți

 • dreptul de acces la datele dvs. personale în conformitate cu articolul 15 din GDPR,
 • .

 • dreptul la rectificarea datelor dvs. personale în conformitate cu articolul 16 GDPR sau la restricționarea prelucrării în conformitate cu articolul 18 GDPR.
 • .

 • dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal în conformitate cu articolul 17 din GDPR.
 • .

 • dreptul de a se opune prelucrării în conformitate cu articolul 21 GDPR; și
 • dreptul la portabilitatea datelor în conformitate cu articolul 20 din GDPR.
 • .

 • dreptul de a retrage consimțământul pentru prelucrare, în scris sau în format electronic, la adresa sau la adresa de e-mail a operatorului prevăzută la articolul III din prezentele condiții.
 • .

2. aveți, de asemenea, dreptul de a depune o plângere la Autoritatea pentru protecția datelor dacă considerați că dreptul dumneavoastră la protecția datelor a fost încălcat.

VII.Condiții de confidențialitate

1. Operatorul declară că a luat toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal.

2. Operatorul a luat măsuri tehnice pentru a securiza stocarea datelor și stocarea datelor cu caracter personal pe suport de hârtie, în special securizarea stocării datelor (electronice) prin parolă și comunicare criptată pentru a asigura accesul autorizat și măsuri tehnice operaționale pentru a securiza formularele pe suport de hârtie împotriva furtului, pierderii sau deteriorării.

3. Operatorul declară că numai persoanele autorizate de acesta au acces la datele cu caracter personal.

VIII. Dispoziții finale

1. Prin trimiterea unei comenzi din formularul de comandă online, confirmați că sunteți la curent cu politica de confidențialitate și că o acceptați în întregime.

2. Sunteți de acord cu acești termeni și condiții prin bifarea căsuței de consimțământ prin intermediul formularului de comandă online. Prin bifarea căsuței de consimțământ, confirmați că ați luat cunoștință de politica de confidențialitate și că o acceptați în întregime.

3. Operatorul are dreptul de a modifica acești termeni și condiții. Acesta va publica noua versiune a politicii de confidențialitate pe site-ul său web și vă va trimite, de asemenea, o nouă versiune a politicii de confidențialitate la adresa de e-mail pe care ați furnizat-o operatorului.

Acești termeni și condiții vor intra în vigoare la data de 25.5.2018.